ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทรพร ชูจิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,11:50  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนการแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่68 ปีการศึกษา2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทรพร ชูจิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,11:40  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2562 รางวัลเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีที่ 9
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธารทิพย์ ดำยศ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2563,11:05  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-6 เหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา พรหมกำเหนิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2563,11:18  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญญทอง กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้น
ชื่ออาจารย์ : นายสุกรี ศรีจรัส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,13:38  อ่าน 452 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญญทองแดง ระดับภาคใต้ กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6
ชื่ออาจารย์ : นายสุกรี ศรีจรัส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,13:28  อ่าน 408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรภาษาอังกฤษประจำศูนย์ PEER อบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนา สัมภวมานะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,13:25  อ่าน 454 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ุ67 กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรมช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 -ป.3 )
ชื่ออาจารย์ : นางกมล นุ้ยลำพูน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,13:24  อ่าน 399 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝีกซ้อมนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 เขตพื้นที่ ปี 2560 ระดับเหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : นางพวงแก้ว พุทธชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,13:24  อ่าน 411 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองประธานคณะกรรมการครูแกนนำระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางอุษณี โชติช่วง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,13:23  อ่าน 385 ครั้ง
รายละเอียด..