ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญญทอง กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้น
ชื่ออาจารย์ : นายสุกรี ศรีจรัส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,13:38  อ่าน 293 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-6 เหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติยา นุ่มทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,13:33  อ่าน 393 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญญทองแดง ระดับภาคใต้ กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6
ชื่ออาจารย์ : นายสุกรี ศรีจรัส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,13:28  อ่าน 263 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรภาษาอังกฤษประจำศูนย์ PEER อบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนา สัมภวมานะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,13:25  อ่าน 269 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ุ67 กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรมช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 -ป.3 )
ชื่ออาจารย์ : นางกมล นุ้ยลำพูน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,13:24  อ่าน 260 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝีกซ้อมนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 เขตพื้นที่ ปี 2560 ระดับเหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : นางพวงแก้ว พุทธชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,13:24  อ่าน 258 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองประธานคณะกรรมการครูแกนนำระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางอุษณี โชติช่วง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,13:23  อ่าน 255 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย ได้รับเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหทัยชนก จันทร์ทิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,13:23  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมครูแกนนำระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางอุษณี โชติช่วง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,13:22  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย ได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหทัยชนก จันทร์ทิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,13:21  อ่าน 419 ครั้ง
รายละเอียด..