ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนนาสาร www.nasan.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทคนิคการใช้ชีวิตให้ปกติตามสไตล์ NASAN School
แนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายการบริหารจัดการการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การลดการตีตราทางสังคม เพิ่มคุณค่า สู้ COVID-19
26 มิถุนายน (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)
ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว น้ำเงิน-เหลือง
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-3
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้น ป.4-6
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
tess (2/0) 25 พ.ย. 64
โรงเรียนจะเปิดเรียนแบบปกติ ตอนไหน วันไหนครับ (13/1) 20 พ.ย. 64
ค้นหาข้อมูลโรงเรียน และติดตามภาพกิจกรรมของโรงเรียนนาสารได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ (1130/0) 18 มิ.ย. 58
ระบบภายในโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ
งานบริหารวิชาการ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู