กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายรังสันต์ ทรัพย์อุปการ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 086 - 9509482

นางอุษณี โชติช่วง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0894748196
อีเมล์ : usanee.us@hotmail.com

นายชิตพล วงค์ศรีชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0805195595
อีเมล์ : chitapon2706@gmail.com

นายวัชรพล อินทอักษร
ครู คศ.1