ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนนาสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 (อ่าน 9) 20 ม.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คัดกรองเข้มก่อนเข้าโรงเรียน (อ่าน 11) 20 ม.ค. 64
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (อ่าน 3) 20 ม.ค. 64
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (อ่าน 6) 20 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียนแก้ไขเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ 6 ธันวาคม 2563 (อ่าน 14) 06 ธ.ค. 63
กรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 25) 06 ธ.ค. 63
เผยแพร่ผลงาน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ประกอบการสอนรายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้ (อ่าน 187) 28 ก.ย. 63
เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะวาดภาพระบายสี เล่มที่ 1 ลายเส้นเริงร่า (ครูชิตพล วงค์ศรีชา) (อ่าน 213) 23 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อการศึกษา (อ่าน 19) 29 ส.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1 , 2 (วันที่ 25 มิถุนายน 2563) (อ่าน 306) 28 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน อนุบาลปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันที่ 26 มิถุนายน 2563) (อ่าน 276) 28 มิ.ย. 63
ประมวลภาพ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (ครั้งที่ 1) (อ่าน 258) 25 มิ.ย. 63
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (อ่าน 285) 19 มิ.ย. 63
สำรวจวิธีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (อ่าน 13) 22 พ.ค. 63
เก็บข้อมูลการอ่านคิดวิเคราะห์และสมรรถนะรายข้อ (อ่าน 14) 18 พ.ค. 63
ตารางการจัดการเรียนการสอน DLTV และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 57) 11 พ.ค. 63
สำรวจข้อมูลกล้องดิจิตอลและทีวี เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 18) 10 พ.ค. 63
ขั้นตอนการเช็คเกรด (อ่าน 316) 29 มี.ค. 63
สารประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ (อ่าน 228) 16 มี.ค. 63
ประกาศตารางเรียน ตารางสอน โรงเรียนนาสาร ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 68) 26 ต.ค. 62
อัตรากำลังการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 (อ่าน 44) 16 ต.ค. 62
ประกาศร่างตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2562 (อ่าน 36) 15 พ.ค. 62
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 34) 18 มิ.ย. 61
แบบสอบถามความพึงพอใจ DLIT (อ่าน 41) 29 มี.ค. 61
โรงเรียนนาสาร รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ (อ่าน 1001) 14 ก.พ. 61
(เพิ่มเติม)การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯ กรณีประสบภัย (น้ำท่วม) งานปรับปรุงซ่อมแซมง (อ่าน 946) 11 พ.ย. 60
การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯ กรณีประสบภัย (น้ำท่วม) งานปรับปรุงซ่อมแซมงานรั้วและงา (อ่าน 894) 11 พ.ย. 60
โรงเรียนนาสาร รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1137) 27 มี.ค. 59
9-10 ก.ค. 58 เชิญชมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายนาสาร (อ่าน 1214) 29 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 2558 ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชนของโรงเรียนนาสาร ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแ (อ่าน 1511) 22 มิ.ย. 58
19 ก.ค. - 31 ก.ค. 2558 เชิญเที่ยวงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร ประจำปี 2558 ณ ริมคลองฉวาง อ.บ้านนาสาร (อ่าน 1571) 08 มิ.ย. 58