ข่าวประชาสัมพันธ์
เทคนิคการใช้ชีวิตให้ปกติตามสไตล์ NASAN School
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
แนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
นโยบายการบริหารจัดการการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
การลดการตีตราทางสังคม เพิ่มคุณค่า สู้ COVID-19
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
26 มิถุนายน (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
ประกาศเปิดภาคเรียน แบบ On site เป็นวันที่ 28 มิ.ย. 2564
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 64
การประเมินความเสี่ยงผ่านระบบไทยเซฟไทย (Thai save Thai)
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้ ! โควิด-19 ไปด้วยกัน
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
กิจกรรมวันตรุษจีน
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 64
การนิเทศ และติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ (NT) ป.3
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 64
มาตรการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนนาสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คัดกรองเข้มก่อนเข้าโรงเรียน
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 64
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 64
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียนแก้ไขเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ 6 ธันวาคม 2563
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 63
กรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 63
เผยแพร่ผลงาน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ประกอบการสอนรายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 63