ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1 , 2 (วันที่ 25 มิถุนายน 2563)

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนนาสาร นำโดย ผอ.โรงเรียนสาร คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
-เวลา 09.00น.-12.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3

13.00น.-16.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
โดยมีการแจ้งรายละเอียดของฝ่ายงานต่างๆ​ดังนี้​
*ฝ่ายบริหาร​ ชี้แจงในส่วนของการจัดความพร้อมในด้านต่างๆ​เช่น​ ความพร้อมด้านสถานที่​ การปฏิบัติตัวของนักเรียนในโรงเรียน​ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19
*ฝ่ายวิชาการ​ ชี้แจงรูปแบบการจัดการเรียนในช่วงโควิด หลักสูตร นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การสลับวันมาเรียนของนักเรียน
*ระบบดูและช่วยเหลือ​ ชี้แจงการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล การให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส คุณสมบัติผู้ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
*ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น​ ชี้แจงในส่วนของการมาเรียนและการปฎิบัติ​ตัวร่วมกันในโรงเรียน
*****ขอขอบคุณ ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีตลอดมาค่ะ*****
คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1gNTU5rk9zNd2lKFj4BKYWnWN6VisKy6B


โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 304 ครั้ง