ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันตรุษจีน
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 64
การนิเทศ และติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ (NT) ป.3
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 64
มาตรการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนนาสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คัดกรองเข้มก่อนเข้าโรงเรียน
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 64
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 64
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียนแก้ไขเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ 6 ธันวาคม 2563
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 63
กรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 63
เผยแพร่ผลงาน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ประกอบการสอนรายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 63
เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะวาดภาพระบายสี เล่มที่ 1 ลายเส้นเริงร่า (ครูชิตพล วงค์ศรีชา)
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1 , 2 (วันที่ 25 มิถุนายน 2563)
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน อนุบาลปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันที่ 26 มิถุนายน 2563)
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 63
ประมวลภาพ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (ครั้งที่ 1)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
สำรวจวิธีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 63
เก็บข้อมูลการอ่านคิดวิเคราะห์และสมรรถนะรายข้อ
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ตารางการจัดการเรียนการสอน DLTV และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 63
สำรวจข้อมูลกล้องดิจิตอลและทีวี เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 63
ขั้นตอนการเช็คเกรด
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 63