ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนหน่วยการเรียนรู้เพื่อจัดทำ ปพ.5 (อ่าน 3) 19 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียน 1/2563 ณ 18 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 3) 08 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1 , 2 (วันที่ 25 มิถุนายน 2563) (อ่าน 73) 28 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน อนุบาลปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันที่ 26 มิถุนายน 2563) (อ่าน 48) 28 มิ.ย. 63
ประมวลภาพ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (ครั้งที่ 1) (อ่าน 48) 25 มิ.ย. 63
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (อ่าน 53) 19 มิ.ย. 63
สำรวจวิธีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (อ่าน 9) 22 พ.ค. 63
เก็บข้อมูลการอ่านคิดวิเคราะห์และสมรรถนะรายข้อ (อ่าน 8) 18 พ.ค. 63
ตารางการจัดการเรียนการสอน DLTV และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 35) 11 พ.ค. 63
สำรวจข้อมูลกล้องดิจิตอลและทีวี เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 12) 10 พ.ค. 63
ขั้นตอนการเช็คเกรด (อ่าน 156) 29 มี.ค. 63
สารประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ (อ่าน 126) 16 มี.ค. 63
ส่งงานวิชา IS ม.2 (อ่าน 11) 04 มี.ค. 63
ประกาศตารางเรียน ตารางสอน โรงเรียนนาสาร ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 46) 26 ต.ค. 62
อัตรากำลังการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 (อ่าน 33) 16 ต.ค. 62
ประกาศร่างตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2562 (อ่าน 36) 15 พ.ค. 62
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 33) 18 มิ.ย. 61
แบบสอบถามความพึงพอใจ DLIT (อ่าน 40) 29 มี.ค. 61
โรงเรียนนาสาร รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ (อ่าน 872) 14 ก.พ. 61
(เพิ่มเติม)การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯ กรณีประสบภัย (น้ำท่วม) งานปรับปรุงซ่อมแซมง (อ่าน 829) 11 พ.ย. 60
การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯ กรณีประสบภัย (น้ำท่วม) งานปรับปรุงซ่อมแซมงานรั้วและงา (อ่าน 783) 11 พ.ย. 60
โรงเรียนนาสาร รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1003) 27 มี.ค. 59
9-10 ก.ค. 58 เชิญชมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายนาสาร (อ่าน 1105) 29 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 2558 ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชนของโรงเรียนนาสาร ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแ (อ่าน 1384) 22 มิ.ย. 58
19 ก.ค. - 31 ก.ค. 2558 เชิญเที่ยวงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร ประจำปี 2558 ณ ริมคลองฉวาง อ.บ้านนาสาร (อ่าน 1431) 08 มิ.ย. 58