ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนนาสาร www.nasan.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มิถุนายน (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)
ประกาศเปิดภาคเรียน แบบ On site เป็นวันที่ 28 มิ.ย. 2564
การประเมินความเสี่ยงผ่านระบบไทยเซฟไทย (Thai save Thai)
คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้ ! โควิด-19 ไปด้วยกัน
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว น้ำเงิน-เหลือง
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-3
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้น ป.4-6
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ค้นหาข้อมูลโรงเรียน และติดตามภาพกิจกรรมของโรงเรียนนาสารได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ (1103/0) 18 มิ.ย. 58
ระบบภายในโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ
งานบริหารวิชาการ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู