ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์โรงเรียน  http://www.nasan.ac.th/complain
รับเรื่องร้องเรียนทาง Face book  https://www.facebook.com/nasan.school
Adobe Acrobat Document ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.76 KB