ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันตรุษจีน
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน Happy Chinese New Year Day 2021 เพื่อให้คณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน ซึ่งชาวจีนถือว่า วันตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ เช่นเดียวกับสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย รวมไปถึงการสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาภาษาจีนมากยิ่งขึ้น โดยมี นายวุฒิพร ศฤงคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสาร และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและได้ให้คำกล่าวอวยพรให้กับนักเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งท่านผู้อำนวยการ ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน ส่งเสริมความรู้ ด้านวัฒนธรรมทางภาษาและธรรมเนียมปฏิบัติ เปิดโลกทัศน์ใหม่ ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งนักเรียนสามารถนำภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และถือเป็นเทศกาลวันสำคัญที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับวัฒนธรรมตะวันออก มีกิจกรรมมากมาย เช่น การเชิดสิงโต การกล่าวอวยพรภาษาจีน ร่วมสนุกตอบคำถามเกี่ยวกับวันตรุษจีน การจับฉลากรางวัล (อั่งเปา) และการมอบรางวัลประเภทต่าง ๆ
 
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,12:55   อ่าน 44 ครั้ง