ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสมาสต์ ปีการศึกษา 2563
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ (Merry Christmas) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเทศกาลคริสต์มาสทั้งของชาวตะวันตกและตะวันออก มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน การประกวดผลงานต่าง ๆ
ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ นายวุฒิพร ศฤงคาร ได้พบปะพูดคุยและกล่าวอวยพรแก่คณะครูบุคลากร และนักเรียนทุกคน อีกทั้งมอบของขวัญ ของรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ณ บริเวณหน้าห้องวิชาการ โรงเรียนนาสาร บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
 
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2563,11:11   อ่าน 240 ครั้ง