ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนิเทศ ติดตาม และเยี่ยมชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนนาสารได้ดำเนินกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และเยี่ยมชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 นำโดยนายวุฒิพร ศฤงคาร (ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสาร) รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานนิเทศฯ และคณะกรรมการนิเทศฯ ร่วมกันนิเทศติดตามห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-3, ป.1-6 และ ม.1-3 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานตามแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ให้เห็นถึงการบริหารการจัดการในด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และที่สําคัญที่สุดคือ คุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
 
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2563,11:04   อ่าน 188 ครั้ง