ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โดย นายวุฒิพร ศฤงคาร  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร  ร่วมกันจัดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในปี้นี้เป็นไปในรูปแบบที่เรียบง่าย ภายใต้การควบคุม และดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) และมีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในสัปดาห์วันภาษาไทย ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนนาสาร

**สารประชาสัมพันธ์กิจกรรม  

https://drive.google.com/file/d/1heqJWTfT0Z0Vmo9HuaDXdj3VnkoPq_U7/view?usp=sharing


โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,13:23   อ่าน 241 ครั้ง