ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (25-26 มิ.ย.2563)
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563
โรงเรียนนาสาร นำโดย ผอ.โรงเรียนสาร คณะครูและบุคลากร ทุกท่านร่วมกันจัด
โดย วันที่ 25 มิ.ย.2563 มีกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ดังนี้
09.00น.-12.00น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-3
13.00น.-16.00น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ 26 มิ.ย. 2563 มีกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ดังนี้
09.00น.-12.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล​1-3
13.00น.-16.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
โดยมีการแจ้งรายละเอียดของฝ่ายงานต่างๆ​ดังนี้​
*ฝ่ายบริหาร​ ชี้แจงในส่วนของการจัดความพร้อมในด้านต่างๆ​เช่น​ ความพร้อมด้านสถานที่​ การปฏิบัติตัวของนักเรียนในโรงเรียน​ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19
*ฝ่ายวิชาการ​ ชี้แจงรูปแบบการจัดการเรียนในช่วงโควิด หลักสูตร นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การสลับวันมาเรียนของนักเรียน
*ระบบดูและช่วยเหลือ​ ชี้แจงการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล การให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส คุณสมบัติผู้ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
*ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น​ ชี้แจงในส่วนของการมาเรียนและการปฎิบัติ​ตัวร่วมกันในโรงเรียน
คลิกดูรูปภาพการประชุม
25 มิ.ย.63 https://drive.google.com/drive/folders/1gNTU5rk9zNd2lKFj4BKYWnWN6VisKy6B
2
6 มิ.ย.63 https://drive.google.com/drive/folders/1FfZUOZ6UEZ9jwypyd0Ck7jxxQAKnjrDM
 

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2563,10:56   อ่าน 180 ครั้ง