ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน (ครั้งที่ 1)
โรงเรียนนาสาร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน นำทีมโดย ผอ.วุฒิพร ศฤงคาร และครูทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน วางแผนการดำเนินงาน กำหนดมาตราการ และปรับปรุงสถานที่ตามอาคาร ห้องเรียน โรงอาหาร สหกรณ์ร้านค้า บริเวณเข้าแถวเคารพธงชาติ โรงเรียนให้ความสำคัญกับทุกพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เพื่อผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนจะได้สบายใจ เพราะโรงเรียนมีมาตราการที่เข้มงวด #นาสาร new normal#

คลิกดูรูปภาพได้ที่    
https://drive.google.com/drive/folders/1x29OvLDkeoldQ44-ITKCcGy4c2HYeu0k
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,00:23   อ่าน 156 ครั้ง