ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
    -วันที่ 12 พ.ค. 2563 โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
    -วันที่ 13-15 พ.ค. 2563 ครูเตรียมใบงาน แฟ้มเอกสาร ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมสำรวจอุปกรณ์ เครื่องรับโทรทัศน์ กล่องทีวีดิจิตอลและอื่นๆ ที่ใช้สำหรับการเรียนทางไกล DLTV ซึ่งจะทดลองออกอากาศในวันที่ 18 พ.ค. 2563 นี้
    -ครูประจำชั้นดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ทุกชั้น พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง อธิบายแนวทางการจัดการเรียนการสอน และติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นประจำทุกวัน และรับส่งใบงานทุกสัปดาห์

ค้นหารูปภาพได้ที่   
https://drive.google.com/drive/folders/1Wa2CNKswPV5Z6DqHMQ_CIwXSgn43xIT9
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2563,01:41   อ่าน 167 ครั้ง