ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
วันที่ 11 มกราคม 2563  โรงเรียนนาสารเข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ วัดนาสาร โดยมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ศึกษาพระราชกรณียกิจของ ร.10 การตอบคำถามและมอบรางวัลแก่เด็กที่ร่วมกิจกรรม สาธิตการทำยาสระผม และชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนนาสาร โดยได้รับการสนับสนุนจากท่าน ผอ.วุฒิพร ศฤงคาร และคณะครู บุคลากรโรงเรียนนาสาร
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2563,10:55   อ่าน 116 ครั้ง