คณะผู้บริหาร

นายวุฒิพร ศฤงคาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 081-8934685
อีเมล์ : wuttiporn@nasan.ac.th

นางสาวธารทิพย์ ดำยศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 091-0489715
อีเมล์ : looktanloykeaw@hotmail.com