งานพัฒนาหลักสูตร
เอกสารประเมินหลักสูตร

1. เอกสารประเมินหลักสูตร

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.19 KB
บันทึกข้อความพัฒนาหลักสูตร

2. บันทึกข้อความพัฒนาหลักสูตร

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.43 KB
วิเคราะห์ KPA

3. เอกสารวิเคราะห์หลักสูตร 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.51 KB
เอกสารประเมินคำอธิบายรายวิชา

4. เอกสารประเมินคำอธิบายรายวิชา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.27 KB
การเผยแพร่่ เป็นที่ปรึกษาครู ด้านหลักสูตร

5. การเผยแพร่่ เป็นที่ปรึกษาครู ด้านหลักสูตร

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.11 KB