ควบคุมภายใน
แบบฟอร์ม CSA สำหรับประเมินความเสี่ยงหน่วยงานย่อย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.65 KB
แบบฟอร์ม ปค 5 สำหรับประเมินความเสี่ยงงาน 4 ฝ่าย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.51 KB
แบบติดตาม ปค.5 สำหรับติดตามความเสี่ยงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.69 KB
แบบฟอร์ม ปค 4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45 KB
เอกสารเผยแพร่ การควบคุมภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 520.32 KB