เพลงโรงเรียน
มาร์ชโรงเรียนนาสาร
มาร์ชโรงเรียนนาสาร
 
                                               
                                                 ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสาน    :    ร.อ.บุญเสริม  ช้างใหญ่
                                                                                           เนื้อร้อง    :   ครูบุญชัย  ตันสกุล

 
 
                         ณ แดนดินถิ่นงามนามนาสาร             เป็นสถานศึกษาหาความหมาย
        พัฒนาแท้จริงทั้งหญิงชาย                                  เราทั้งหลายยึดมั่นกตัญญู
        การเรียนก้าวไกลไม่ตกต่ำ                                  กิจกรรมทุกด้านงามเลิศหรู
        น้ำเงินเหลืองปลิวไสวคล้ายศิษย์ครู                     ยืนหยัดสู้สร้างชื่อเสียงเกริกเกรียงไกร
                        ทำความดีมีวิชาสามัคคี                       ปรัชญามียึดมั่นทันสมัย
        ต่างยึดเหนี่ยวแน่นหนักดังหลักชัย                      ผนึกกายใจเพื่อนาสารนานนิรันดร์
        อันโรงเรียนรางวัลพระราชทาน                           เน้นนาสารฟูเฟื่องเรื่องสร้างสรรค์
        รักษาเกียรติยิ่งใหญ่ให้นานวัน                            ร่วมใจกันสร้างสานเพื่อบ้านเรา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.31 KB